b2b şirketler türleri

Hizmet türüne göre
bundan fazla 10.000 yer ile metro
Enerji
Ürünler
Medya
Şirketler
Iş hizmeti
Atıkların alınması ve bertarafı
Mal üretimi
Malların satışı
bundan fazla 1.000 yer ile metro
bundan fazla 1.000 yer ile metro
39 yer ile metro
bundan fazla 1.000 yer ile metro
Stüdyolar
Dokümantasyon ve projelerin geliştirilmesi
Etkinlik organizasyonu
Dış kaynak kullanımı
Finansal hizmetler
Danışmanlık
Pazarlama
Tasarım hizmetleri
Işyeri kiralama
Mobilya üreticisi
Reklam, iş ve hediyelik eşya üretimi
Kıyafet yapmak
Şablon oluşturma
Ekipman imalatı
Elektronik imalatı
Inşaat ürünleri ve malzemeleri imalatı
Tarım için üretim
6 yer
Ekipman satışı
Hammadde satışı
Tıbbi ürünlerin satışı
Yedek parça satışı
Mobilya satışı
Postalama
Reklam
Gıda ürünleri toptan satışı
Ticari ekipman satışı
Ticaret için mobilya satışı
Bir güzellik salonu için mobilya satışı
Diğer