kültürel açıdan önemli yerler türleri

Yaratıcı dernekler
Kültür ve sanat kurumları
Dini yapılar
Bilimsel ve eğitim kurumları